close
تبلیغات در اینترنت
روشهای افزایش اعتماد به نفس
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما فروشگاه مترجم قالب
موضوعات
 • سلامت
 • خانواده
 • گردشگری
 • ورزش
 • تکنولوژی،کامپیوتر و موبایل
 • تاریخ وفرهنگ وهنر
 • آموزشی
 • اقتصادی ، اجتماعی
 • اس ام اس
 • اخبار
 • ابزار وبلاگ نویسان
 • ضمائم
 • تیتراژ
 • آرشیو
 • 1395
 • 1394
 • 1393
 • 1392
 • 1391
 • 1390
 • آخرین کاربران
  لینک های روزانه
  لینک های دوستان
  نظرسنجی
  جنسیت شما ؟


  روشهای افزایش اعتماد به نفس

  449 بازدید جمعه روانشناسی,
  لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

  ۱- با خود مثبت حرف بزنید .

  صدایی در ذهن شما وجود دارد که مدام نجوا می کند. این صدا که ((سخنگوی شماست )) بخشی از عزت نفس شماست. این صدااغلب منفی است وجملاتی ازاین قبیل می گوید،من خیلی چاق هستم((یا))من نمی توانم این کارراانجام دهم((یا ))من خسته ام.این قیبل جملات بعداز مدتی درشما تأثیرمنفی میگذاردومثلا شما احساس خستگی می کنیدویااحساس می کنید که عزت نفس شماراپایین می آورد امانکته جالب این است که شمانمی توانید ندای درونی خود را برای ایجادعزت نفس وساختن الگو های مؤفقیت،برنامه ریزی کنید.شگردکار،استفاده ازعبارتهاوجمله های مثبت است.اینها چند تا از جمله های خوب وهمه منظوره هستند .من خوشحال هستم ، من سالم هستم ، من معرکه ام ! این جمله ها را بارها وبارها در ذهن خود با صدای بلند تکرار کنید ،یا حتی آنها را بنویسید .اهمیت آن در این است که این جمله رابه زمان حال وباایمان بیان کنید.هرگاه ندای درونی خودراشنیدیدکه شروع به ایجاداحساس منفی درشمامی کندآن رامتوقف سازیدوجملة مثبتی رادرباره همان موضوع،جایگزین آن کنید.این شیوه راامتحان کنیدوآنگاه خواهیددید که صحبت کردن باخود وسیلةسودمندی درایجاد وضعیت مثبت است.
  ۲-شخصیت جدید خود را تجسم کنید.

  این امر اساسا همانند اصل استفاده از جملات مثبت است ،با این تفاوت که به جای استفاده از کلمات ،در اینجا از تصاویر استفاده می شود. آیا می خواهید لاغرتر وسالمتر باشید ؟ خودتان را به این صورت تجسم کنید .آیا می خواهید ارتقاء شغلی پیداکنید؟خودتان رادرنقش سمت جدیدتجسم کنید زمانی را به تجسم خود اختصاص دهید تا وارد جزئیات امرشوید وازشخصیت جدیدخودلذت ببریدچنانچه این تصویررادایما”ایجادوتقویت کنید،پذیرش رفتارهایی که آن راتحکیم می کندآسانتر خواهد بود.

  ۳-افرادی را بیابید که بتوانید از آنان چیزی بیاموزید .

  واضح است که افرادبسیاری وجوددارند که بامشکلات ومسایلی مانندمشکلات شما مواجه شده اندشمامی توانید با الگو قرار دادن آنان ،چیزهای زیادی بیاموزید .

  ۴-به وادی های جدید قدم بگذارید .

  اغلب عزت نفس ما به سبب کوته بینی نسبت به زندگی،دچارافت ونزول می شود هنگامی که برروی جنبة خاصی از زندگی بیش از حدیابه حدی بسیار طولانی تمرکزمی کنیم،عمق نگری خودرااز دست می دهیم.مسایل کوچک،بزرگ می شوند و وقایع بسیار بیشتر از ارزش واقعی خود اهمیت می یابند آیاچنین موردی برای شمانیزپیش آمده است؟اگراین طور است.پس وقت آن است که واردوادی جدیدشویدمثلا می توانید به یک گشت سیاحتی یا یک سفر ما جراجویانه بروید .

  ۵- اهداف خود را تعیین کنید .

  این جمله را بارها شنیده اید .اما دلیلی در آن نهفته است. این جمله ،در بردارندة حکمت شناخته شده واثبات شده ای است که فقط عدة کمی ازافرادآن راواقعا”درک میکنند. افرادی که برای خوداهدافی روشن دقیق وقابل اندازه گیری تعیین می کنند.آنچه را که می خواهند به دست می آورند.تعیین اهداف،بخش بسیارمهمی ازساختن عادات مثبت ودرنتیجه افزایش عزت نفس به شمار می آید.

  ۶-اتفاقات ناخوشایندزندگی را بپذیرید.

  همة مامی توانیم بیشترازآنچه فکرمی کنیم، زندگی خود را کنترل کنیم . با وجود این مواردی هست که هیچ کنترلی نسبت به آنها نداریم و این بدان معنی است که وقایع وامور نا خوشایند وظاهرا” غیر منصفانة بسیاری در زندگی ما وجوددارد به عبارت دیگر ، گهگاه این امور واتفاقات ضربه ای به ما وارد می کند بروز این اتفاقات به خواست و ارادة ما نبوده است وکاری برای ممانعت ازآنهانیزنمی توان انجام داد. پس بهتر است شانس واقبال را فراموش کنید .اینکه زندگی چگونه باید باشدرافراموش کنیدوآن راباهمین اتفاقات جاری وغیر قابل پیش بینی بپذیرید .در واقع ،شما می توانید از لحظاتی که عزت نفس شما دچار افت ونزول می گردد ، بهره جویی کنیدافسردگی وغم واندوه ونگرانی ، همگی درشماایجادخودخوری می کند.درزندگی شمااشتباهی بوجودمی آوردبنابراین می توانید آن رااصلاح کنیدوبرای زندگی خودبرنامه ریزی مجددی انجام دهید.لذادفعة بعدکه درچنین موقعیتی قرارگرفتندازخود بپرسید: ((چه درسی میتوان گرفت؟))اوضاع را بررسی کنیدتا ببینید که چرا احساس بدی دارید،آیابادیگران درست برخوردکرده اید؟آیا با خود صادق بوده اید ؟ آیا به طور نا خواسته در جهت تأمین اهداف دیگران گام برمی دارید؟ازطرفی روند زندگی کاملا منصفانه است،زیراغم واندوه باعث رشدوپیشرفت میگرددوپیشرفت،نه تنهاغم واندوه رابی ضررمیسازد،بلکه آن رامفید وسودمند می کند.

  ۷- تحت روان درمانی قرار گیرید.

  گاهی اوقات ممکن است با مشکل بزرگ خاصی در زندگی خود مواجه شوید ، مانند طلاق ،بیکاری، یا بیماری خطرناک ، یا ممکن است دچار عادت مخربی مانند استعمال دخانیات ، مصرف مشروبات الکلی، استفاده نادرست از داروها یا پرخوری شوید.دراین مواردکمک دیگران می تواندکلیدمشکل شماباشد. معالجات انفرادی ویاگروهی اغلب درحل مشکلات اساسی زندگی کاملاثمر بخش است.

  ۸-بر وسوسة عادات ناپسند خود غلبه کنید.

  عادتهای ناپسند ،رفتارهای دیرینه ای هستند که شما را به سمت خود می کشند هنگامی که به سراغتان می آیند . رهایی از آنها دشوار است و به راحتی شما را به این نتیجه می رسانند که (( نمی توانید با این حالت کنار بیاید)) نکته این است که مجبور نیستید با آن کناربیایید وسوسة عادات ناپسند(بخصوص ازنوع مادی ویا مانند دخانیات ، الکل ، کافیئن وغیره ) معمولا؛ کمتر از دو دقیقه طول می کشد آنها شما را فریب می دهند که تصور کنید تا ابد دست از شما بر نمی دارند. بنابراین هر گاه هوس عادات ناپسند به سراغتان آمد. سعی نکنید آن را نادیده بگیرید ، بلکه روی آن تمرکز کرده وبا اعتماد به نفس آن را تحمل کنید .

  ۹-سه هفته آن را امتحان کنید .

  سازگاری با عادت ها ورفتارهای جدید مستلزم زمان است .معلوم شده است که هررفتار جدیدی اگر به مدت سه هفته دنبال شود .احتمال زیاد به صورت یک عادت دایمی در می آید .در ابتدا ، رفتار جدید ،غریب به نظر می آید ومستلزم تلاش آگاهانه است .اما بعداز سه هفته به صورت بخشی از وجودتان درمی آید. بخشی از خویشتن بینی شما .اگر واقعا مصمم هستید که تحولی ایجاد کنید خود را وادار کنید که با آن حداقل به مدت سه هفته زندگی کنید .

  ۱۰- با افراد مثبت اندیش معاشرت کنید.

  بر آن شوید که بیشتر در کنار افراد مثبت اندیش باشید : افرادی که نسبت به زندگی وپیشامدهای آن اشتیاق زیادی دارند . این گونه افراد شمارا در پیشرفت وتعالی یاری می کنند ومتقابلا” این امکان را فراهم می آورند که شما نیز آنان را در رشد وپیشرفتشان حمایت کنید.این امر، بخش بزرگی از فلسفة زندگی ودوستی است

  برچسب ها :


  پست های مرتبط :


  ارسال نظر
  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی

  تفریحی
  پیشنهاد 2


  پخش زنده فوتبال
  مطالب پربازدید
  بازی انلاین مجله
     
     
  ورود به سایت
  ارتباط با مدیر
  آمارگیر
   آمار مطالب
   کل مطالب : 3266
   کل نظرات : 77
   آمار کاربران
   افراد آنلاين : 7
   تعداد اعضا : 26
   آمار بازديد
   بازديد امروز : 2,863
   بازديد ديروز : 5,846
   بازديد کننده امروز : 83
   بازديد کننده ديروز : 168
   گوگل امروز : 2
   گوگل ديروز: 4
   بازديد هفته : 24,756
   بازديد ماه : 81,894
   بازديد سال : 608,081
   بازديد کلي : 3,205,555
   اطلاعات شما
   آي پي : 54.221.75.68
   مرورگر :
   سيستم عامل :
  مطالب جدید
  • بهترین چربی سوزترین نوشیدنی جهان
  • راحت ترین راه برای درمان بوی بد دهان
  • با این رژیم تا عید 10 کیلو کم کنید
  • روش های برای سفت کردن پوست صورت
  • روش تهیه مارگاریتا پیتزایی مخصوص گیاهخواران
  • با پوست تخم مرغ چیکار میشه کرد
  • 15 روش برای مدیریت دعواهای زن و شوهر
  • راهنمای شناخت شامپوی مناسب برای موی شما
  • خوراکی های ضد سرماخوردگی
  • 11 راههای فوق العاده برای تقویت حافظه
  مطالب پربازدید
  • 23 روش براي از بين بردن لكه از روي پارچه
  • روشن کردن پوست با آب لیمو ، چرا و چگونه
  • اس ام اس فلسفی و جملات معنادار زیبا
  • وب‌سايت خود را تحليل كنيد
  • طرز تهیه بیسکویت کوکیز
  • طرز تهیه مربا و شربت شاتوت
  • شش تاثير باور نكردنيه خيار بر پوست شما
  • داستان من و بابا و مامان
  • جدیدترین قوانین کسر خدمت سربازی
  • طرز تهیه شیرینی توپی
  • طرز تهیه شیرینی پفکی شکلاتی
  • پنکه و ساختمان آن
  • آموزش تزیین انواع میوه شب یلدا
  • ضميمه چارديواري روزنامه جام جم شماره 466
  • آبگرمکن گازی و ساختمان آن
  مطالب تصادفی
  • اینو بخونی گوشی تو رو ویبره نمی زاری
  • خوشمزه هايي که باعث کاهش وزن مي شود
  • دوست پوستتان باشيد
  • چرا بعضي بيشتر احساس سرما مي کنند
  • روش مناسب برای کاهش خستگی کار با کامپیوتر
  • ۵ نکته برای تمرین ورزش در تابستان
  • فال روزانه جمعه 18 مرداد 1392
  • شخصیت تان چه رنگ و بویی دارد
  • جارو برقی و ساختمان آن
  • روانشناسی رنگها ، تعیین رنگ مخصوص هر شخص